Giá
:  3.4 tỷ
 Diện tích
:  44 M2
 Vị trí
8 tháng trước
 Giá
:  19 tỷ
 Diện tích
:  229 M2
 Vị trí
8 tháng trước
 Giá
:  10. tỷ
 Diện tích
:  50 M2
 Vị trí
8 tháng trước
 Giá
:  4.5 tỷ
 Diện tích
:  40 M2
 Vị trí
8 tháng trước
 Giá
:  5.0 tỷ
 Diện tích
:  45 M2
 Vị trí
8 tháng trước
 Giá
:  23 tỷ
 Diện tích
:  127 M2
 Vị trí
9 tháng trước
 Giá
:  5.3 tỷ
 Diện tích
:  56 M2
 Vị trí
9 tháng trước
 Giá
:  3.5 tỷ
 Diện tích
:  52 M2
 Vị trí
9 tháng trước
 Giá
:  7.6 tỷ
 Diện tích
:  70 M2
 Vị trí
9 tháng trước
 Giá
:  7.9 tỷ
 Diện tích
:  55 M2
 Vị trí
9 tháng trước

Tin mới đăng