Giá
:  4.5 tỷ
 Diện tích
:  33 M2
 Vị trí
7 tháng trước
 Giá
:  5.8 tỷ
 Diện tích
:  50 M2
 Vị trí
7 tháng trước
 Giá
:  5.6 tỷ
 Diện tích
:  47 M2
 Vị trí
8 tháng trước
 Giá
:  10. tỷ
 Diện tích
:  140 M2
 Vị trí
8 tháng trước
 Giá
:  30. tỷ
 Diện tích
:  262 M2
 Vị trí
8 tháng trước
 Giá
:  23. tỷ
 Diện tích
:  454 M2
 Vị trí
8 tháng trước
 Giá
:  16. tỷ
 Diện tích
:  115 M2
 Vị trí
8 tháng trước
 Giá
:  24 tỷ
 Diện tích
:  115 M2
 Vị trí
8 tháng trước
 Giá
:  6.6 tỷ
 Diện tích
:  40 M2
 Vị trí
8 tháng trước
 Giá
:  17. tỷ
 Diện tích
:  103 M2
 Vị trí
8 tháng trước

Tin mới đăng