Giá
:  6.5 tỷ
 Diện tích
:  75 M2
 Vị trí
6 tháng trước
 Giá
:  4.8 tỷ
 Diện tích
:  37 M2
 Vị trí
6 tháng trước
 Giá
:  20. tỷ
 Diện tích
:  71 M2
 Vị trí
7 tháng trước
 Giá
:  5.2 tỷ
 Diện tích
:  38 M2
 Vị trí
7 tháng trước
 Giá
:  3.9 tỷ
 Diện tích
:  36 M2
 Vị trí
7 tháng trước
 Giá
:  18. tỷ
 Diện tích
:  70 M2
 Vị trí
8 tháng trước
 Giá
:  19 tỷ
 Diện tích
:  48 M2
 Vị trí
8 tháng trước
 Giá
:  2.9 tỷ
 Diện tích
:  31 M2
 Vị trí
8 tháng trước
 Giá
:  11. tỷ
 Diện tích
:  85 M2
 Vị trí
10 tháng trước

Tin mới đăng