Giá
:  4.5 tỷ
 Diện tích
:  33 M2
 Vị trí
6 tháng trước
 Giá
:  5.8 tỷ
 Diện tích
:  50 M2
 Vị trí
6 tháng trước
 Giá
:  6.5 tỷ
 Diện tích
:  75 M2
 Vị trí
6 tháng trước
 Giá
:  4.8 tỷ
 Diện tích
:  37 M2
 Vị trí
6 tháng trước
 Giá
:  153 tỷ
 Diện tích
:  215 M2
 Vị trí
7 tháng trước
 Giá
:  54 tỷ
 Diện tích
:  85 M2
 Vị trí
7 tháng trước
 Giá
:  5.6 tỷ
 Diện tích
:  47 M2
 Vị trí
7 tháng trước
 Giá
:  10. tỷ
 Diện tích
:  140 M2
 Vị trí
7 tháng trước
 Giá
:  30. tỷ
 Diện tích
:  262 M2
 Vị trí
7 tháng trước

Tin mới đăng