Nhà đất bán

 Giá
:  4.5 tỷ
 Diện tích
:  33 M2
 Vị trí
7 tháng trước
 Giá
:  5.8 tỷ
 Diện tích
:  50 M2
 Vị trí
7 tháng trước
 Giá
:  6.5 tỷ
 Diện tích
:  75 M2
 Vị trí
7 tháng trước
 Giá
:  153 tỷ
 Diện tích
:  215 M2
 Vị trí
8 tháng trước